Soluţii Software 1C Oferim o gamă largă de soluţii finite, care nu necesită abilităţi specifice de programare din partea clientului şi permit crearea unei platforme solide pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului informaţional al companiei.

Toate soluţiile oferite de noi au fost implementate cu succes în mai mult de 500 de întreprinderi din Moldova.

Lista soluţiilor propuse de noi:

"Evidenţa contabilă SNC a RM" pe baza platformei 1C:Întreprindere 8.

Soluţie finită pentru evidenţa contabilă şi fiscală, concepută în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, ce permite, inclusiv, pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementate) în cadrul companiilor ce desfăşoară orice tipuri de activităţi comerciale: comerţul angro şi cu amănuntul, comerţul de consignaţie, prestarea serviciilor, producerea, etc. Mai mult decât atât, această soluţie facilitează evidenţa contabilă a antreprenorilor individuali, care aplică sistemul simplificat de impozitare sau regimul fiscal general.

"Managementul producerii" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Soluţie complexă, care cuprinde profilurile de bază ale managementului şi evidenţei contabile ale întreprinderilor de producere. Această soluţie permite organizarea unui sistem informaţional complex, în concordanţă cu standardele corporative din Republica Moldova şi celor internaţionale, precum şi asigurarea activităţii economice şi financiare a întreprinderii. Această soluţie creează un spaţiu informaţional unic pentru vizualizarea activităţii economice şi financiare a întreprinderii, cuprinzând principalele procese de afaceri. În acelaşi timp, se delimitează în mod clar accesul la informaţiile stocate, precum şi posibilitatea anumitor acţiuni, în funcţie de statutul colaboratorilor.

 "Managementul vânzărilor" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional specializat pentru utilizare pe scară largă, destinat automatizării evidenţei comerţului şi inventarului agenţilor economici, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate. Este o soluţie finită pentru evidenţa contabilă în companii, activitatea cărora o constituie comerţul angro şi cu amănuntul. Sistemul vizează soluţionarea sarcinilor de natură comercială pentru departamentele companiei specializate în operaţiuni de depozitare şi comerţ şi, drept consecinţă, detaşarea volumului mare de lucru cu mărfurile de sistemul de contabilitate. Astfel, toată evidenţa contabilă se realizează în mod separat pentru fiecare companie. Datorită acestor posibilităţi funcţionale, soluţia propusă poate fi utilizată atât în cadrul companiilor mici, cât şi în cadrul holding-urilor, care au o structură organizaţională complexă cu numeroase puncte de vânzare şi unităţi de depozitare.

"Vânzarea cu amănuntul" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Soluţia este destinată automatizării proceselor de afaceri ale magazinelor, care pot fi încorporate într-o reţea de distribuţie cu amănuntul a întreprinderii comerciale. Poate fi utilizată pentru automatizarea magazinelor cu un număr mare de locuri de muncă, inclusiv în calitate de program de gestionare a fluxului de numerar.

"Bugetarea" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional specializat, destinat automatizării procesului de planificare financiară şi bugetară a activităţii companiei, la baza căruia stă conceptul analizei planificate a indicatorilor bugetari, inclusiv pregătirea rapoartelor analitice. În sistem sunt automatizate toate procesele de afaceri: de la formarea bugetului primar, până la aprobarea şi realizarea monitorizării dinamicii indicatorilor bugetari, în comparaţie cu datele planificate sau reale ale perioadelor analizate. Soluţia propusă se integrează cu sistemul 1C Întreprindere “Evidenţa contabilă SNC a RM” cu scopul de a obţine date reale ale indicatorilor bugetari şi de a realiza analiza aspectelor planificate şi a celor reale.

"Gestiunea documentelor" pe baza platformei 1C: Întreprindere.

Această soluţie finită, destinată automatizării fluxului de documente, permite:
 • ordonarea activităţii colaboratorilor cu documentele, exclude posibilitatea de pierdere a versiunilor acestora sau de suprapunere a fragmentelor în timpul activităţii simultane;
 • reducerea timpului căutării informaţiei necesare şi a timpului total pentru prelucrarea colectivă a documentelor;
 • îmbunătăţirea calităţii materialului finit (a proiectelor, a documentelor, etc.) pe baza soluţionării unui număr impunător de întrebări controversate şi ordonării activităţii utilizatorilor.

"Evidenţa contabilă în instituţiile medicale" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional universal cu destinaţie publică, pentru automatizarea evidenţei contabile în cadrul instituţiilor medicale în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementate), fiscale, statistice şi analitice.

"Evidenţa contabilă în organizaţiile bugetare" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional universal cu destinaţie publică, pentru automatizarea evidenţei contabile a organizaţiilor bugetare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementate).

"Sistem complex de contabilitate a proiectelor Băncii Mondiale" pe baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Sistem automatizat specializat, destinat automatizării evidenţei contabile şi fiscale a organizaţiilor finanţate de fondul Băncii Mondiale, inclusiv

"Evidenţa chiriei" pe platforma 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional destinat organizării managementului şi a contabilităţii în întreprinderi, care prestează servicii de închiriere. 

 “Gestionarea afacerilor în sfera automobilelor: Salon auto, Deservire auto, Piese auto” pe platforma 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional universal, destinat evidenţei contabile în organizaţii, care îşi realizează activitatea în sfera prestării serviciilor de deservire auto, a vânzării automobilelor şi a pieselor auto în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementată). Acesta este un sistem complex, care întruneşte contabilitatea financiară şi operaţională. În sistem sunt automatizate toate procesele de afaceri privind contabilitatea financiară şi operaţională:
 1. Pentru modulul «Salon auto» - de la înregistrarea primului apel al clientului potenţial, până la vânzarea automobilului comandat;
 2. Pentru modulul «Piese auto»  - de la primirea pieselor auto în depozit, până la vânzare şi înregistrarea plăţii;
 3. Pentru modulul «Deservire auto» - de la înregistrarea cererii clientului, până la prestarea serviciului şi înregistrarea plăţii.

"Managementul relaţiilor cu clienţii (CRM)" pe platforma 1C: Întreprindere 8.

CRM — reprezintă o strategie adoptată de companii, destinată îmbunătăţirii eficienţei proceselor de afaceri, atragerii şi reţinerii clienţilor în toate aspectele organizatorice în marketing, vânzări, deservire şi întreţinere, independent de canalul, prin care se realizează contactul cu clientul. În practică, CRM asigură coordonarea acţiunilor diverselor departamente, garantându-le o platformă comună de interacţiune cu clienţii. În cazul oricărei interacţiuni cu clientul pe oricare dintre canale, colaboratorul dumneavoastră are acces la informaţia completă despre toate relaţiile cu clienţii şi el ia o hotărâre pe baza ei, care, la rândul ei, va fi stocată şi accesibilă în cazul interacţiunilor ulterioare.

 “Sistemul de management al personalului” pe platforma 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional universal, destinat automatizării evidenţei personalului agenţilor economici în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementată). Scopul de bază – automatizarea proceselor de management al personalului, stocarea informaţiei variate despre personal, simplificarea şi îmbunătăţirea eficienţei activităţii departamentului resurselor umane al companiei. Sistemul are drept scop soluţionarea sarcinilor legate de resursele umane pentru departamentele specializate din companie şi, drept consecinţă, detaşarea volumului mare de lucru cu personalul de la sistemul contabil:
 • Stocarea datelor personale ale colaboratorilor;
 • Stocarea datelor de serviciu ale colaboratorilor – «carierele» sale, adică documentele, care se referă la activitatea sa la serviciu;
 • Primirea diverselor rapoarte, care sunt configurate de către utilizator în funcţie de obiectivele sale.

 ”Managementul companiei de asigurări” pe platforma 1C: Întreprindere 8.

Sistem informaţional universal, destinat automatizării evidenţei financiare şi manageriale în companiile de asigurări în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementate). Sistemul întruneşte o soluţie operativă, flexibilă şi complexă pentru implementarea afacerii în domeniul asigurărilor. Sistemul realizează schimbul de date privind tranzacţiile activităţii de asigurare între oficiul central (baza de date centrală) şi departamentele companiei, distribuite teritorial.

”Managementul companiei de leasing” pe platforma 1C: Întreprindere 8.

Sistem special universal automatizat, destinat evidenţei în companii, care îşi desfăşoară activitatea în sfera leasing-ului financiar şi operaţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cele mai recente modificări în materie de contabilitate, inclusiv pregătirea contabilităţii obligatorii (reglementată). Acest sistem complex îmbină contabilitatea financiară şi cea operaţională. În sistem sunt automatizate toate procesele de afaceri: de la primirea cererii clientului, până la transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectului de leasing. Soluţia permite evidenţa contabilă şi fiscală a activităţii economice a companiei, care posedă o structură distribuită teritorial, într-o bază de date unică. În acest caz, se utilizează liste unice de mărfuri, parteneri, colaboratori, depozite, etc. Astfel, toată evidenţa externă se realizează separat pentru fiecare companie. Contabilitatea analitică se realizează separat pentru companie şi subdiviziuni. Datorită acestor posibilităţi , soluţia propusă poate fi utilizată atât în cadrul companiilor mici, cât şi în holding-uri cu structură organizaţională complexă.

Pe lîngă oferirea unor soluţii finite, DAAC System Integrator oferă următoarele servicii:
 • Implementarea sistemelor informaţionale
În cadrul acestui tip de servicii, consultanţii noştri realizează analiza condiţiilor de implementare a sistemului informaţional în compania clientului, elaborează termenii de referinţă pentru implementarea sistemului informaţional şi formulează recomandări privind alegerea platformei optimale pentru crearea sistemului informaţional, sau, în cazul soluţiilor de tip, vor desfăşura analiza sistemelor informaţionale finite existente pe piaţă, care asigură soluţionarea sarcinilor, ce prezintă interes pentru client.
 • Examinare
Datorită existenţei specialiştilor calificaţi şi cu experienţă în Departamentul de Software, noi putem efectua examinarea sarcinilor tehnice, proiectele tehnice ale prototipurilor sau ale sistemelor finite, create de alte companii. După o studiere minuţioasă a materialelor puse la dispoziţie, specialiştii departamentului vor trage concluzii privind conformitatea sau inconsistenţele sistemului propus cu sarcinile, cu care se confruntă compania, fezabilitatea şi resursele elaborării, etc. Conform rezultatelor investigaţiei prealabile proiectului, experţii companiei pot propune cea mai potrivită platformă hardware şi software, arhitectura sistemului, resurse pentru elaborare sau pur şi simplu o soluţie finită.
 • Întreţinerea şi suportul tehnic
Unul dintre principiile de bază a activităţii departamentului este satisfacerea completă a tuturor necesităţilor de afaceri ale clienţilor noştri, abordare individuală şi oferirea suportului permanent fiecărui client. Posibilitatea de a soluţiona prompt întrebările, care apar la utilizatori, actualizarea rapidă a sistemului, care permite permanent de a utiliza ultima versiune, îndeplinirea celor mai recente cerinţe ale legislaţiei Republicii Moldova – toate acestea asigură o activitate sigură şi stabilă a companiilor-clienţi, le susţine la soluţionarea problemelor zilnice.

Pentru hotărârea promptă a întrebărilor, care apar la clienţi în procesul lucrului cu sistemul, în departament funcţionează serviciul «Hot Line». Consultaţiile pe linia fierbinte se prestează în decursul zilei de lucru. Toate cererile, parvenite de la clienţi pe telefon, fax sau e-mail, se înregistrează într-un sistem intern şi se prelucrează de către specialiştii grupului de suport. În dependenţă de tipul cererii sunt stabiliţi termeni clari pentru pregătirea răspunsului:
 • imposibilitatea utilizării întregului sistem sau a unei părţi semnificative a lui – 24 de ore;
 • imposibilitatea utilizării unei funcţionalităţi separate a sistemului – 1-5 zile lucrătoare;
 • servicii suplimentare pentru setarea/modificarea sistemului – 2-10 zile lucrătoare.
Cu scopul de a corespunde în întregime cerinţelor aflate în schimbare ale legislaţiei Republicii Moldova, crearea unei noi şi îmbunătăţirea funcţionalităţii sistemelor, departamentul actualizează periodic versiunile existente ale sistemului şi sunt puse la dispoziţie clienţilor, care au încheiat un contract de primire a actualizărilor. Actualizările sunt puse la dispoziţie la cererea clientului prin e-mail sau pe purtători de informaţie. În setul de actualizări intră descrierea posibilităţilor noi şi detaliată