Securitate Informaţională

DAAC System Integrator este o companie orientată spre promovarea tehnologiilor informaţionale sigure, conducîndu-se de următoarele principii:
 • Complexitatea asigurării securităţii informaţionale şi a construirii sistemelor informaţionale, garantînd un nivel înalt de productivitate şi siguranţă
 • Integrarea eficientă a mijloacelor specializate de protecţie cu echipamentele de reţea şi telecomunicaţii
 • Compromisul între fiabilitate şi compatibilitatea sistemelor de securitate
 • Respectarea standardelor naţionale şi internaţionale
 • Profesionalism, bazat pe cunoştinţe şi experienţă.

Soluţii

Protecţia perimetrului reţelelor corporative Infrastructura IT a companiilor moderne reprezintă o varietate de tehnologii de reţea şi echipamente, software de sistem şi aplicaţii, în care pot exista un număr de vulnerabilităţi, utilizarea cărora poate duce la accesul neautorizat sau la compromiterea informaţiei. Luînd în considerare amploarea apariţiei noilor vulnerabilităţi şi a schimbărilor în infrastructura telecomunicaţiilor, rezultatele unui audit al nivelului de protecţie a reţelei corporative pierde rapid din actualitate. Schimbarea structurii perimetrului reţelei, modificarea setărilor serverelor, a echipamentelor de reţea şi a mijloacelor de protecţie, toate acestea necesită o analiză aprofundată în ceea ce priveşte influenţa asupra rezistenţei la impactul extern neautorizat.

În acest sens, DAAC System Integrator oferă servicii, îndreptate spre monitorizarea continuă a stării securităţii informaţionale. Acestea includ:
 • Monitorizarea securităţii perimetrului reţelei corporative
 • Proiectarea şi implementarea sistemului de management al nivelului de securitate.
Aceste servicii sunt îndreptate spre obţinerea unei imagini obiective a locurilor vulnerabile existente în sistemele informaţionale, elaborarea unei liste de măsuri de protecţie şi realizarea monitoringului locurilor vulnerabile, precum şi înlăturarea lor operativă.

Implementarea acestor servicii permite:
 • Consolidarea rezistenţei afacerii la ameninţările securităţii informaţionale, realizate prin reţele externe
 • Utilizarea în condiţii de siguranţă şi în mod eficient a tehnologiilor moderne pentru a atinge obiectivele companiei prin alegerea echipamentului de reţea optim pentru protecţia perimetrului
 • Asigurarea funcţionării sigure a colaboratorilor companiei aflaţi la distanţă.
Protecţia staţiilor de lucru La moment, în lume există mai mult de 1 milion de viruşi de computer. Din cauza răspîndirii largi a viruşilor şi a altor programe malware, se oferă mai multe opţiuni în domeniul software-ului anti-virus.

Programele anti-virus s-au transformat rapid într-o afacere mare, iar primul anti-virus comercial a apărut pe piaţă la sfîrşitul anilor 1980. Astăzi puteţi găsi o multitudine de programe pentru protecţia computerului dumneavoastră, atît contra plată, cît şi gratuite.

Compania DAAC System Integrator oferă cele mai recomandate soluţii de pe piaţă pentru protecţia staţiilor de lucru de la liderul mondial în securitatea informaţională – compania Symantec, care include o funcţionalitate largă: anti-virus, anti-spam, anti-bot, criptare, IPS, firewall, tehnologii de respingere a atacurilor „zero day”, analiză euristică, management centralizat şi altele.
Rezervarea datelor (Backup) Companiile cheltuiesc 70 % din bugetul său pentru întreţinerea infrastructurii existente lăsînd pentru dezvoltare doar 30 %. În acelaşi timp, volumul şi rolul informaţiei în afacerile moderne este în continuă creştere. Potrivit rapoartelor analitice, aproximativ 60 % dintre companii, care au pierdut date importante pentru afacere, îşi vor înceta existenţa în decurs de jumătate de an , în caz dacă nu le vor putea recupera.

Experţii companiei DAAC System Integrator SRL sunt gata să vă ofere instrumente eficiente, care ajută la salvarea şi recuperarea datelor în caz de pierdere, pe baza soluţiilor liderilor mondiali în acest domeniu.
Prevenirea scurgerii de date (DLP) Tehnologiile care permit prevenirea scurgerii informaţiei confidenţiale au cîştigat o actualitate deosebită. În ultimii ani, s-a utilizat o terminologie extensivă: Information Leakage Protection (ILP), Information Leak Protection (ILP), Informationa Leakage Detection & Prevention (ILDP), Content Monitoring and Filtering (CMF), Extrusion Prevention System (EPS) şi altele. Dar, în calitate de termen de reper este considerat Data Leak Prevention (DLP, propus de către Agenţia Forrester în anul 2005). Astfel, drept ameninţări interne se consideră abuzurile intenţionate şi neintenţionate de drepturile de acces la date ale angajaţilor.

În cadrul creării acestor sisteme se rezolvă sarcini de prevenire a scurgerii informaţiei confidenţiale pe canalele principale de transmitere a datelor:
 • Traficul Web (HTTP, FTP, P2P şi altele)
 • Poşta electronică
 • Sisteme de schimb instantaneu de mesaje
 • Imprimarea locală şi de reţea
 • Porturile input-output (CD-ROM, dispozitiv USB, porturi infraroşii, de imprimantă (LPT) şi de modem (COM)).

Pe piaţa există destul de multe produse, care permit detectarea şi prevenirea scurgerii informaţiei confidenţiale pe anumite canale. Cu toate acestea, soluţii integrate, care să acopere toate canalele existente, sunt mult mai puţine. În aceste condiţii, alegerea tehnologiei, care să asigure protecţie scurgerii informaţiei confidenţiale cu maximă eficienţă şi cu un număr minim de alarme false, devine extrem de importantă.
Gestiunea dispozitivelor mobile În ciuda faptului că transformarea telefoanelor mobile în computere a început de ceva timp, schimbarea bruscă din ultimii doi ani s-a dovedit a fi pentru mulţi o surpriză. Dispozitivele mobile sunt atractive şi oferă utilizatorilor corporativi un mediu confortabil de instruire, de realizare a tranzacţiilor, de muncă în echipă şi prezentare, aşa încît companiile sunt gata să schimbe radical modul său de activitate, în scopul de a justifica utilizarea lor. Transformarea în sfera mobilă deschide noi oportunităţi pentru compania dumneavoastră. Colaboratorii sunt mulţumiţi şi activează mai productiv, cînd au acces mobil la poşta electronică, la aplicaţii şi la date de pe tablete şi smartphone-uri. Companiile, care îşi desfăşoară activitatea cu ajutorul soluţiilor pentru stilul mobil de lucru, obţin avantaje competitive şi stimulează creşterea veniturilor din vînzări.

Însă, aproape fiecare studiu analitic arată că, principalul obstacol în calea mobilităţii întreprinderii şi a programului de utilizare a propriilor dispozitive ale colaboratorilor (BYOD) este asigurarea securităţii.

Experţii DAAC System Integrator propun desfăşurarea unei analize, alegerea tehnologiilor şi soluţiilor conform cerinţelor dumneavoastră şi vor garanta siguranţa activităţii colaboratorilor dumneavoastră pe dispozitive mobile de orice tip.
Auditul securităţii informaţionale Componentele principale ale unui audit complex sunt:
 • Structura organizaţională a sistemului de management al securităţii informaţionale (SMSI)
 • Procesele de management ale securităţii informaţionale
 • Documentele organizatorice privind securitatea informaţiei
 • Infrastructura de reţea (LAN/WAN)
 • Sistemele şi aplicaţiile software (sistem de operare, DBMS)
 • Mijloacele specializate de protecţie a informaţiei.
O evaluare independentă, obiectivă şi cuprinzătoare a situaţiei curente în sfera securităţii informaţionale îi va permite clientului:
 • Crearea unui program de măsuri pe termen lung pentru dezvoltarea sistemului de protecţie şi realizarea estimării de buget pentru modernizare
 • Concentrarea pe protejarea celor mai importante resurse pentru business, pe baza vulnerabilităţilor critice şi ameninţărilor actuale faţă de sistemele informaţionale
 • Realizarea unei evaluări obiective, calitative şi cantitative, a securităţii informaţiionale în companie
 • Să vadă starea reală a securităţii infrastructurii IT
 • Să determine nivelul capacităţilor sistemelor informaţionale utilizate în combaterea ameninţărilor interne şi externe.
O continuare logică după efectuarea auditului complex al securităţii infomaţionale o reprezintă serviciile de monitorizare a protecţiei perimetrului reţelei corporative, crearea şi implementarea sistemului de management al securităţii informaţionale.

De asemenea, DAAC System Integrator oferă servicii pentru realizarea testelor de penetrare tehnologice, socio-tehnice şi complexe.
 • Parteneri
 • Clienţi
Cisco
Check Point
Group-IB
Symantec
SafeNet
Veeam
CyberArk
Websense
Kaspersky
Cellcrypt
CommVault
Proiecte
Implementarea proiectului pentru protecţia perimetrul reţelei
Organizarea trainingurilor în domeniul securităţii informaţionale pentru specialiştii programului Novateca
Realizarea proiectului de rezervare a datelor (Backup)