Soluţia Integrată E-reporting

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

Soluţia integrată E-reporting reprezintă un produs software care posedă instrumente de completare, transmitere şi procesare a fluxurilor de rapoarte prezentate de către agenţi economici către Autorităţile Publice.

Sistemul reprezintă un complex tehnologic integrat alcătuit din următoarele componente de bază:
 • Portalul unic www.raportare.md care asigură pentru utilizatorii înregistraţi şi autorizaţi posibilităţi de a gestiona şi de a transmite rapoartele în adresa Autorităţilor Publice Centrale din numele a mai multor organizaţii pe care le reprezintă.
 • Aplicaţiile specializate ale Beneficiarilor proiectului (CNAS, BNS, CNAM şi altele) care asigură posibilităţi de proiectare şi publicare a formelor de raportare pe portal, primirea şi procesarea rapoartelor prezentate de către utilizatorii autorizaţi.
Nivelul înalt de stabilitate şi siguranţă a funcţionării sistemului în întregime este asigurat datorită independenţei componentelor tehnologice şi a business proceselor de prelucrare a rapoartelor electronice ale Autorităţilor Publice Centrale conectate la sistem.
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, acceptanţă operativă şi suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltarea SII;
 • Instalare şi Adaptarea SII (Customizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor) ;
 • Implementarea SII;
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor;
 • Asigurarea menţinerii prin intermediu Call Center;
 • Susţinerea informaţională şi deservirea tehnică;
 • Monitorizarea şi raportare proiectului.
Microsoft SQL Server 2008, Oracle DB Server, Oracle Unbreakable Linux