Sistemul Perfecţionat de Supraveghere a Gripei Aviare si Altor Maladii Infecţioase

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

Obiectul automatizării Sistemului Informaţional Automatizat „Sistemul perfecţionat de supraveghere a gripei aviare si altor maladii infecţioase” îl constituie activitatea legată de evidenţa şi înregistrarea tuturor formelor de manifestare a procesului infecţios în RM, precum şi supravegherea situaţiei epidemiologice în RM.

Obiectele principale ale evidenţei SI sunt:
 • Cazurile de boli infecţioase atît de provenienţă umană (individuale şi colective) cît şi de provenienţă animalieră, care se înregistrează în SI prin intermediul documentelor: documentele de bază pe hîrtie, documentele electronice transmisibile în SI (din exterior) de pe purtători externi;
 • Îndreptări la analize de laborator şi rezultate ale acestora.
SIA asigură:
 • Evidenţa centralizată a datelor singulare despre toate cazurile de boli infecţioase din ţară;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre focarele infecţiei la oameni;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre cazurile de boli infecţioase la animale şi păsări;
 • Formarea unei baze de date unice singulare a cazurilor de boli infecţioase;
 • Fluxul operativ de date către serviciile interesate;
 • Realizarea analizei operative şi retrospective a situaţiei epidemiologice.
SIA realizează:
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru desfăşurarea analizei operative a situaţiei epidemiologice;
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru organele puterii executive;
 • Întocmirea evidenţei statistice de stat.
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, acceptanţă operativă şi suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltare şi instalare SI;
 • Adaptarea SI (Particularizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor, migrarea datelor din sistemele anterioare);
 • Crearea Centrului de Date Central (livrarea, instalarea şi testarea);
 • Livrarea şi Instalarea echipamentelor hardware şi de reţea în 101 subdiviziuni teritoriale;
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor, peste 300 persoane;
 • Asigurarea menţinerii prin intermediu Call Center;
 • Monitorizarea şi raportarea proiectului.
Oracle DB Server 11g Standard Edition ONE, Oracle Unbreakable Linux/Linux SUSE 9.0, servere Dell.