Sistemul Informaţional Automatizat Registrul Achiziţiilor Publice

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

"Registrul Achiziţiilor Publice" - Sistem Informaţional Automatizat pentru gestionarea achiziţiilor publice.

Scopul sistemului:
 • Formarea unei resurse de informare cu privire la achiziţii publice;
 • Automatizarea proceselor de reglementare a achiziţiilor publice;
 • Automatizarea proceselor de interacţiune a părţilor în procesul realizării licitaţiei;
 • Oferirea informaţiei fiabile privind achiziţiile publice pentru autorităţile publice, persoane juridice şi fizice.
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, acceptanţă operativă şi suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltarea SI;
 • Adaptarea SI (Customizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor);
 • Livrarea şi instalarea echipamentelor hardware şi de reţea;
 • Instalarea Centrului de Prelucrare a Datelor;
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor;
 • Asigurarea menţinerii prin intermediu Call Center;
 • Susţinerea informaţională şi deservirea tehnică;
 • Monitorizarea şi raportarea.
Oracle DB Server, Oracle Unbreakable Linux, JBoss