Sistemul Informaţional Automatizat de Evidenţă a Infracţiunilor

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

Sistemul Informaţional Automatizat este destinat păstrării centralizate a datelor de evidenţă a infracţiunilor, a dosarelor penale şi a persoanelor, care au săvîrşit infracţiuni, a altei informaţii de documentare operativă, de căutare şi criminalistice şi asigurării accesului colectiv la date pentru executarea solicitărilor de căutare, documentare şi statistice. SII se elaborează cu următoarele scopuri:
 • Asigurarea informaţională eficientă, durabilă şi fără pericol a activităţii de serviciu operativ a organelor de drept în baza tehnologiilor moderne;
 • Asigurarea interacţiunii informaţionale cu alte resurse informaţionale de stat;
 • Unificarea sistemelor de evidenţă existente ale MAI într-o bază centralizată unică de păstrare a informaţiei;
 • Asigurarea accesului la baza centralizată de date direct de la locurile de muncă ale colaboratorilor MAI, precum şi ale colaboratorilor altor organizaţii, care au obţinut, în modul stabilit, acces la informaţie;
 • Integrarea informaţiei pe obiecte de evidenţă (persoană, transport, arme, etc.).
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele servicii:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltarea SI;
 • Adaptarea SI (Particularizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor);
 • Crearea Centrului de Date Central (livrarea, instalarea şi testarea) ;
 • Instruirea administratorilor;
 • Servicii de suport şi mentenanţă.
UNIX, Oracle DB Server, Oracle Internet Application Server, servere Sun.