Sistemul Informaţional Automatizat Contul Curent al Contribuabilului

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

SIA “Contul Curent al Contribuabilului” reprezintă o soluţie informatică care permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Naţional. Situaţia fiscală poate fi vizualizată pe diferite clasificaţii bugetare, pe diferite subdiviziuni ale companiei, soldurile istorice şi descifrarea calculului majorării de întârziere.

SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este elaborat cu următoarele scopuri:
 • Asigurarea accesului la informaţiile privind obligaţiunile fiscale a Contribuabililor;
 • Unificarea sistemelor de evidenţă existente ale IFPS într-o bază centralizată unică;
 • Asigurarea posibilităţilor de analiză şi gestionare efectivă a datelor procesate;
 • Asigurarea interacţiunii informaţionale cu alte resurse informaţionale de stat;
 • Asigurarea accesului la baza centralizată de date direct de la locurile de muncă ale colaboratorilor IFPS, precum şi ale colaboratorilor altor organizaţii, care au obţinut, în modul stabilit, acces la informaţie.
Accentele principale ale dezvoltării SIA “Contul Curent al Contribuabilului” sunt puse pe integrarea cu resursele informaţionale externe şi prestarea serviciilor electronice, ceea ce ar permite ridicarea nivelului de interacţiune cu clienţii IFPS şi optimizarea procesului de solicitare şi obţinere a informaţiilor privind îndeplinirea obligaţiunilor faţă de buget.
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, acceptanţă operativă şi suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltare şi instalare SI;
 • Adaptarea SI (Particularizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor, migrarea datelor din sistemele anterioare);
 • Configurarea Centrului de Date Central (instalarea şi testarea);
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor, peste 200 persoane;
 • Asigurarea menţinerii prin intermediu Call Center.

 
Microsoft SQL Server 2012