Sistemul Informaţional Automatizat al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

SIA CNAS cuprinde toate aspectele sistemului public de asigurări sociale. Este integrată cu SIA al managementul financiar CNAS. Include ca componentă Registrul de Stat al plătitorilor CNAS şi Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul de asigurări sociale de stat.

Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activităţilor CNAS este implementat pentru Casa Naţionala de Asigurări Sociale - instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.

Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activităţilor CNAS  conţine mai multe module:
 • Registrul de Stat al contribuabililor CNAS
 • Registrul de Stat al evidenţei individuale
 • Sistemul de Management Informaţional (MIS)
 • Sistemul de Management Financiar (FMS)
 • Sistem Aplicativ de Asigurări Sociale (SPAS)
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, testare şi  suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini
 • Dezvoltarea SIA
 • Adaptarea SIA (particularizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor, migrarea datelor din SI precedente)
 • Crearea Centrului de Date Central (livrarea, instalarea şi menţinerea)
 • Livrarea şi instalarea echipamentelor hardware şi de reţea în 43 subdiviziuni teritoriale
 • Instruirea a mai mult de 500 utilizatori şi administratori CNAS
 • Asigurarea menţinerii call-center
 • Monitorizarea şi raportarea.
SUN Solaris, Oracle 10g DB Server, Oracle Internet Application Server, procesare de date Oracle şi Dell.