Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor

 • Descrierea proiectului

 • Servicii prestate

 • Tehnologii aplicate

Sistemul asigură identificarea şi trasabilitatea animalelor pe tot parcursul vieţii. În utilizarea sistemului sunt implicaţi circa 200 de operatori pe întreg teritoriu Republicii Moldova. Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor este implementat pentru ÎS „Registrul Animalelor” şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Sistemul de Identificare şi Trasabilitatea Animalelor este divizat în 2 părţi componente:
 • Sistemele de administrare a bazei de date
SGBD Oracle 10g este utilizat pentru construirea depozitului central de date şi bazei de date tehnologice de nivel central MS SQL Server 2005 Express Edition este utilizat pentru construirea bazei de date interne web – portal (memorarea setărilor şi conţinutului dinamic);
 • Serverele de aplicaţii
Serverul de aplicaţii industriale Oracle Application Express este utilizat pentru construirea interfeţei unice de obiect şi a serverului de aplicaţii al subsistemului de prelucrare a informaţiei.

Serverul de administrare a contentului, elaborat de compania DAAC SYSTEM INTEGRATOR pe platforma Microsoft .NET este utilizat pentru construirea subsistemului de administrare şi vizualizare a conţinutului informaţional web – portal la sistemele date.
În cadrul proiectului au fost realizate serviciile de livrare, instalare, acceptanţă operativă şi suport tehnic pentru complexul informaţional implementat, ce includ:
 • Elaborarea Caietului de Sarcini;
 • Dezvoltarea SI;
 • Adaptarea SI (customizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor);
 • Crearea Centrului de Date Central (livrarea, instalarea şi menţinerea);
 • Livrarea şi instalarea echipamentelor hardware şi de reţea in 196 subdiviziuni teritoriale;
 • Instruirea utilizatorilor şi administratorilor peste 250 de persoane, peste 1300 de medici veterinari;
 • Asigurarea menţinerii prin intermediu Call Center;
 • Susţinerea informaţională şi deservirea tehnică pe parcursul trei ani după implementare (perioada 2008-2010);
 • Monitorizarea şi raportarea.
Linux, Oracle 10g DB Server for WEB – portal server – Microsoft Windows 2003 Web Edition; MS SQL Server 2005 Express Ed; Procesare de date Dell.