Registrul Sistemului Educaţional

  • Descrierea proiectului

  • Servicii prestate

  • Tehnologii aplicate

În cadrul proiectului a fost elaborat un sistem informaţional cuprinzător care combină patru registre de bază în domeniul educaţiei:

·         Registrul instituţiilor de învăţământ

·         Registrul studenţilor

·         Registrul personalului didactic

·         Registrul materialelor didactice

Partea publică a sistemului permite utilizatorilor neautorizaţi ai sistemului să acceseze informaţiile publice procesate în registrele de bază.
Datele stocate şi procesate în registrele de bază pot fi utilizate în alte sisteme informatice din domeniul educaţiei.

·         Proiectarea platformei tehnologice şi software

·         Dezvoltarea Asistenţei Tehnice pentru Dezvoltarea şi Implementarea Registrului Sistemului Educaţional

·         Furnizarea de echipamente şi crearea unei platforme de servere

·         Crearea Registrului Sistemului Educaţional

·         Instruirea angajaţilor

Microsoft .NET, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Reporting Services