Aplicaţii Mobile

Potrivit statisticilor globale, în 2013 s-au vîndut mai multe tablete si smartphone-uri decît suma tuturor calculatoarelor vîndute în ultimii 10 ani. De asemenea, la moment în lume există mai multe smartphone-uri decît telefoane obişnuite. Tendinţele sunt în creştere, şi deja astăzi, o mare parte a sarcinilor de afaceri pot fi rezolvate cu ajutorul aplicaţiilor mobile.

Posedînd o vastă experienţă în elaborarea şi implementarea celor mai diverse sisteme informaţionale, o importanţă deosebită i-a revenit direcţiei aplicaţiilor mobile. Implementăm soluţii care vor spori mobilitatea şi eficienţa colaboratorilor Dvs, şi vor facilita informarea clienţilor Dvs.

Soluţii

Dezvoltare de Aplicaţii În portofoliul nostru se regăsesc soluţii de diversă complexitate: începînd cu produse standarde ce necesită adaptări minore, pînă la extensii a unor sisteme informaţionale complexe şi dezvoltări cu specific individual. Posedăm competenţe de dezvoltare pe platformele Android şi iOS, avem expertiza necesară în certificarea soluţiilor şi oferim instruire pentru o promovare eficientă a aplicaţiei dezvoltate.
Dezvoltare de Back-end Dezvoltarea de aplicaţii în sine reprezintă un proces relativ simplu, care constituie o parte mică din întreg lucrul asupra funcţionalităţii soluţiei. Avînd peste 10 ani de experienţă în dezvoltarea sistemelor informaţionale de importanţă statală şi pentru organizaţii comerciale majore, propunem tehnologii fiabile întru integrarea aplicaţiilor mobile cu programele software care prelucrează informaţia respectivă. Existenţa unei echipe unice care lucrează asupra proiectului cap-coadă, cu implicarea consultanţilor din sfera tehnologiilor hardware, oferă posibilitatea optimizării rezultatului final.
  • Parteneri
  • Clienţi
Apple
Android
Viorica Cosmetic
Billiard Hall
DAAC Hermes
ICT Summit
Proiecte
Implementarea meniului electronic eMenu utilizînd aplicaţia mobilă